Metsäsatysspanielit ry
Metsästysspanielit ry
Rekisteriseloste

JÄSENREKISTERI / Metsästysspanielit Ry – Hunting Spaniel Club

REKISTERISELOSTE


Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi
Metsästysspanielit ry:n jäsenrekisteri ja Facebook-jäsensivujen käyttäjärekisteri.

2 Rekisterinpitäjä
Nimi: Metsästysspanielit Ry – Hunting Spaniel Club
Verkkosivut: http://metsastysspanielit.com/ ja salainen Facebook-ryhmä ”Metsästysspanielit”.
Sähköposti: wekku(at)firmala.fi

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Jyri Mononen, sihteeri
Sähköposti: jyrimononen@hotmail.com

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

4 Rekisterin tietosisältö
 Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään jäsenen yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti).
Lisäksi jäsenen jäsensivujen profiilitietojen yhteyteen voidaan kerätä muita jäsenyyteen liittyviä tietoja kuten koesuoritusten päivämääriä ja -tuloksia.

5 Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella vapaamuotoisen jäsenhakemuksen kautta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EUalueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee sihteerin sekä taloudenhoitajan sähköisissä tallenteissa fyysisessä muistissa ja/tai pilvipalveluissa. Metsästysspanielit Ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan, tavanomaisin suojauskeinoin.

 8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, sihteerille toimitetulla sähköpostilla tai kirjeellä.

9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Viimeksi päivitetty: 13.03.2018