Metsäsatysspanielit ry
Metsästysspanielit ry

Ylituomari Tiina Karlströmin kertomukset Urjalasta 1.-2.9.2012

 

Lauantai 1.9.2012

"Ylituomarin puhuttelu pidettiin koepäivän aamuna klo 9 kokeen keskuspaikkana toimineella Vahosten Metsästysseuran majalla. Samassa yhteydessä suoritettiin koirien arvonta koemaastoihin, joihin tuomarit oli määrätty etukäteen. Koe aloitettiin maastossa klo 10 ja viimeinen koe-erä päättyi klo 17. Pääriistana ollutta vesilintua oli maastossa runsaasti, mutta se karkoittui pääsääntöisesti kauas eikä riistatöitä sillä saatu. Saaliiksi saatu riista oli fasaania, jota oli maastossa istutettuna.
Koemaastoja voidaan pitää tähän koemuotoon soveltuvina. Saatuja tuloksia voidaan pitää kohtalaisina. Koetoimikunta suoriutui järjestelyistä hyvin. Maastot oli saatu käyttöön Vahosten metsästysseura-82 ry:ltä ja Urjalankylän Riistamiehet ry:ltä. Tarkka-ampujina kokeessa toimivat Markku Hansen-Haug, Jari Rosendahl, Ari Anttila ja Jani Kuljuntausta. Koetulokset julkaistiin klo 19 ja koe päättyi klo 20."


Sunnuntai 2.9.2012

"Ylituomarin puhuttelu pidettiin koepäivän aamuna klo 9 kokeen keskuspaikkana toimineella Vahosten Metsästysseuran majalla. Samassa yhteydessä suoritettiin koirien arvonta koemaastoihin, joihin tuomarit oli määrätty etukäteen. Koe alkoi maastoissa klo 10 ja viimeinen koe-erä päättyi klo 17. Koemaastot oli saatu käyttöön Vahosten metsästysseura-82 ry:ltä sekä Urjalankylän Riistamiehet ry:ltä. Saaliiksi saatu riista oli fasaania ja sitä oli maastossa istutettuna. Ylösajoja saatiin myös sorsalinnuilla ja noutoja päästiin myös kokeilemaan ylilennosta pudotetulla sorsalla. Koemaastot olivat tähän koemuotoon hyvin soveltuvia. Lavastuksia ei tarvittu vaan kaikki lintutyöt saatiin kokonaisina näyttöinä. Kolme ohjaajaa ei itse kantanut asetta.
Tarkka-ampujina kokeessa toimivat Timo Ritola, Ari Anttila, Jari Rosendahl ja Markku Hansen-Haug. Koetoimikunta suoriutui kokeen järjestelyistä erittäin hyvin. Koetulokset julkaistiin klo 17.30 ja koe päättyi klo 18.30."

Koe järjestettiin yhteistyössä Cockerspanielit ry:n kanssa. Palkintotuomareina toimivat Juha Karlström ja Juha-Pekka Väänänen. Kokeessa vastaavana koetoimitsijana toimi Ulla Ruistola ja maastomestarina Timo Ritola.