Metsäsatysspanielit ry
Metsästysspanielit ry
Ylituomari Pertti Sinkkosen kertomus 8.9.2012

Maastot oli saatu käyttöön Simpelejärven kalastuskunnalta, Erä-Ensolta ja Kyttä-Pojilta. Maastot olivat vaativia ja raskaskulkuisia rantakaislikoita. Koe alkoi klo 0800 ja päättyi klo 1600. Pääriistana olivat vesilinnut ja lisäerissä käytettiin fasaania. Yksi lavastus tarvittiin tuloksen saamiseksi. Yhdelle koiralle ei saatu näyttöä löytökyvystä ja noudosta ja luovutuksesta. Kokeen koirat olivat hyvää tasoa.
Ylituomarin lisäksi ryhmätuomarina toimi Juha-Pekka Väänänen.

Ylituomari Pertti Sinkkosen kertomus 9.9.2012

Maastot oli saatu käyttöön Simpelejärven kalastuskunnalta, Erä-Ensolta sekä Kyttä-Pojilta. Koe alkoi klo 0800 ja päättyi klo 1615.
Maastot olivat vaativat, mutta sopivat vesilintukokeiden järjestämiseen. Pääristana olivat vesilinnut ja lisäerissä käytettiin fasaania. Tulosten varmistamiseksi ei tarvittu lavastuksia. Kokeen tuomareina toimivat ylituomarin lisäksi Juha-Pekka Väänänen ja Juha Lindroth.